UN MƏMULATLARINI SOYUTMA SİSTEMLƏRİ

UN MƏMULATLARINI SOYUTMA SİSTEMLƏRİ

RAMCO təcrübəsi və peşəkarlığı unlu məmulat sektorunda enerji qənaəti təmin edən, iqtisadi və ətraf mühitə həssas, yüksək performanslı, etibarlı, müəssisə sahibinin ehtiyaclarını ödəyəcək soyutma sistemləri yaratmasını təmin edir

GÖRÜLƏN TƏDBİRLƏR

Xəmir hazırlamaq üçün buzlu su istehsalı və sınıq buz qurğuları

Xəmir şərtləndirmə üçün soyutma sistemləri

Məhsul şoklama tunelləri

Donmuş mühafizə anbarları

Xammallar üçün soyuq mühafizə anbarları

Yüksək enerji səmərəliliyinə malik həssas idarəli mərkəzi soyutma sistemləri

HACCP standartlarına uyğunluq və gigiyenik evaporatör dizaynı

TSE və EN (European Norms) standartlarına uyğun maşın dairəsi dizaynı

Yüksək səmərəli, az enerji xərcləyən evaporatif kondenser tətbiq etmələri

İstehsal sahələri hava şərtləndirmə sistemləri

PLC/SCADA sistemi sayəsində uzaqdan nəzarət və monitorinqnavigate_before
navigate_next