KARTOF VƏ SOĞAN SOYUTMA VƏ HAVALANDIRMA SİSTEMLƏRİ

KARTOF VƏ SOĞAN SOYUTMA VƏ HAVALANDIRMA SİSTEMLƏRİ

Kartof tənəffüs yolu ilə istilik istehsal edən və buxarlanma yolu rütubət itirən bir məhsuldur. Biçin edilər edilməz qocalmağa başlayır. Yığma bu prosesi mümkün olduğu qədər gecikdirmək üçün istifadə edilir. Doğru ventilyasiya və uyğun saxlanma şəraiti ilə; Yarana bil çürük, kütlə itkilərinin və məhsul keyfiyyətində pozulmaların minimuma endirilməsi təmin edilir.

GÖRÜLƏN TƏDBİRLƏR

Məhsulların uyğun istilik dəyərlərində mühafizəsi üçün lazımi izolyasiya və soyutma sistemi

Məmulatın yığma / əzələli olaraq yığma şəklinə görə hazırlanan xüsusi havalandırma sistemi

Yüksək debitli aksial fanatlar vasitəsilə hava dövr etmənin təmin edilməsi

Avtomatik olaraq nizamlanan hava giriş / çıxış qapaqları

Kartof saxlama üçün xüsusi rütubətlənmə sistemi

CO2 temperatur və rütubət nəzarət sisteminavigate_before
navigate_next