DƏNİZ MƏHSULLARININ EMALI VƏ MÜHAFİZƏSİNİN SOYUTMA SİSTEMLƏRİ

DƏNİZ MƏHSULLARININ EMALI VƏ MÜHAFİZƏSİNİN SOYUTMA SİSTEMLƏRİ

Dəniz məhsullarında yüksək məhsul keyfiyyətini təmin etmək üçün ən qisas çoxalda soyudulması və ya dondurulması həlledici əhəmiyyətə malikdir. RAMCO balıq emalı prosesi boyunca qablaşdırmadan yığmaya qədər bütün soyutma Ehtiyaclarınıza uyğun həllər təklif edir

DƏNİZ MƏHSULLARININ KEYFİYYƏTİNİ MÜƏYYƏN EDƏN AMİLLƏR

Uyğun saxlama temperaturu

Məhsulun dehidrasyondan qorunması

Məhsulu dondurma sürəti

Məhsulun anbara qədərki olan nəqliyyatı

GÖRÜLƏN TƏDBİRLƏR

Qırıq buz qurğuları

IQF və spiral freezer üçün soyutma sistemləri

Emalı müəssisələrində buzlu su istehsalı

Məhsul şoklama tunelləri

Gəmidə dəniz suyla soyutma tətbiq etmələri

Donmuş mühafizə anbarlarınavigate_before
navigate_next